Jordi Planagumà Valls - Professorat d'IEF

Jordi Planagumà Valls

Trader de derivats, CaixaBank

Llicenciat en Matemàtiques per la UPC i màster en finances quantitatives i computacionals per AFI. Inicià la seva activitat en el Front Office d'una banc desenvolupant i implementant sistemes de càlcul i gestió del risc (VaR). Posteriorment, a la tresoreria d'una altra entitat financera, com a trader de derivats en renta fixa, posteriorment trader de derivats de renta variable. Actualment es el cap de la taula de XVA. Col•laborador acadèmic de l’IEF i UPC en el màster d’eines quantitatives per als mercats financers.