Jorge Bentué Arantegui

Director d'inversions, banca i assegurances, BanSabadell Vida y BanSabadell pensions