José Saéz Madrid - Professorat d'IEF

José Saéz Madrid

Director del Programa CEFA i CIIA, IEF

Llicenciat i Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Actuari d'Assegurances. Professor titular de l'àrea d'Economia Financera i Comptabilitat. Membre del IEAF i del grup d'Investigació IAFI a la UB, coautor de tres llibres sobre Matemàtiques Empresarials i un sobre Matemàtica Financera. Autor de diversos articles de recerca en revistes especialitzades.