Lluis Sust Híjar - Professorat d'IEF

Lluis Sust Híjar

CEO & Co-Founder Addenda Capital AV

Professional dels mercats financers des de 1989 on ha treballat en diverses agències y de valors (Capital Markets, CIMD) i entitats financeres (Banco Atlántico, Bankpyme i Caixa Enginyers) realitzant tasques de gestió de tresoreria, gestió de carteres de inversió i negociació, originació i estructuració de productes, intermediació i market making. Desprès de 12 anys a Caixa Enginyers, on va dirigir el Àrea de Inversions i Mercat de Capitals formant part del Comitè de Direcció, en 2015 funda Addenda Capital AV que, des de la independència, es focalitza en inversors que requereixen un assessorament, planificació y gestió integral del seu patrimoni tant personal com empresarial.