Míquel Noguer

Director de l'àrea d'innovació i tecnologia a l'IEF