Pere J. Brachfield - Professorat d'IEF

Pere J. Brachfield

Soci-director de Brachfield Credit & Risk Consultants i President d’APGRI

Pere Brachfield, és el creador de la morosología, una nova disciplina de la gestió empresarial, és l'únic morosólogo en exercici professional. Soci director de Brachfield Credit & Risk Consultants, especialistes en credit & collection management. Autor de 26 llibres sobre gestió del risc de crèdit. Professor de credit management en diverses escoles de negocis i universitats. Articulista i redactor d'opinió ha publicat més de 2.000 articles en 15 països. Membre associat del Col•legi d'Economistes de Catalunya i President de APGRI, Associació de Professionals en la Gestió del Risc de Crèdit i Cobrament.