Rafael Faus Masifern - Professorat d'IEF

Rafael Faus Masifern

Gerent Fundació Privada Bosch Aymerich

Col·laborador acadèmic, IEF Actualment exerceix com Gerent de la Fundació Privada Bosch Aymerich. Anteriorment ha exercit diversos càrrecs com: Manager de Banca Privada Institucional a The Chase Manhattan Bank, Sales Manager a Fidelity Investments, director Comercial-Màrqueting i Desenvolupament de Producte a Caixa Catalunya Gestió i Director de Desenvolupament de Negoci de Banca Privada a Catalunya Caixa. A nivell académic te un MBA per IESE.