Rafael Faus Masifern - IEF Institut d'Estudis Financers

Rafael Faus Masifern

Gerent Fundació Privada Bosch Aymerich

Col·laborador acadèmic, IEF Actualment exerceix com Gerent de la Fundació Privada Bosch Aymerich. Anteriorment ha exercit diversos càrrecs com: Manager de Banca Privada Institucional a The Chase Manhattan Bank, Sales Manager a Fidelity Investments, director Comercial-Màrqueting i Desenvolupament de Producte a Caixa Catalunya Gestió i Director de Desenvolupament de Negoci de Banca Privada a Catalunya Caixa. A nivell académic te un MBA per IESE.