Megatendències i temàtiques en carteres de renta variable - IEF
26 febrer 2021

Megatendències i temàtiques en carteres de renta variable

  • Autor: David Cano i Francisco Lomba
  • Tema: Gestió de carteres
  • Tipus de treball: Document de treball
Amb la col·laboració de Caixa d'Enginyers

Existeixen diversos mètodes per a gestionar carteres de renda variable: fonamental, tècnic, quantitatiu, factor investing, passiva, etc. El que nosaltres utilitzem amb major freqüència és el «global macro», que reuneix dues característiques principals. La primera és que es construeix a partir de l’estructura de l’economia i dels mercats financers mundials. La segona és que la seva composició en un determinat moment es desvia dels pesos neutrals (que se solen correspondre amb la capitalització) en funció de les expectatives de revaloració dels actius. Aquestes es determinen a partir de les ràtios de valoració i de l’evolució prevista dels fonamentals (creixement del PIB, de la inflació, dels beneficis empresarials, dels tipus d’interès, dels tipus de canvi, etc.).

Vols registrar-te a l'ODF?

Registra't a l'ODF per rebre més informació...