Riscos relacionats amb el clima i mediambientals: una introducció a les expectatives supervisores i al risc - IEF
25 febrer 2021

Riscos relacionats amb el clima i mediambientals: una introducció a les expectatives supervisores i al risc

  • Autor: Arturo Fraile Izquierdo
  • Tema: Regulació
  • Tipus de treball: Document de Treball
Amb la col·laboració de Caixa d'Enginyers

Els riscos del canvi climàtic han d’abordar-se amb una perspectiva dual complementària: d’una banda, aquests poden impactar als actius financers, els balanços, els comptes de pèrdues i guanys, i la rendibilitat esperada futura de les companyies. Per una altra, l’activitat quotidiana de les companyies afecta a l’escalfament global, per exemple, a causa de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GHG) i al consum d’energia de fonts no renovables. Aquest enfocament es coneix com a doble materialitat: el primer impacte és la materialitat financera i el segon la no financera (materialitat mediambiental i social).

Vols registrar-te a l'ODF?

Registra't a l'ODF per rebre més informació...