9 octubre 2020

Aspectes legals de les ISR a les entitats de capital de risc

  • Autor: Àlex Plana Paluzie
  • Tema: Regulació
  • Tipus de treball: Nota Tècnica
Amb la col·laboració de Caixa d'Enginyers

Aquest article se centra en l’estudi sobre la situació actual i desenvolupament de les entitats de capital de risc (en endavant ECR) sostenibles, enteses com les ECR que realitzen inversions socialment responsables (en endavant ISR) seguint criteris ambientals, socials i de govern corporatiu (en endavant criteris ASG). A l’efecte d’aquest article, no s’entenen per ECR sostenibles aquelles que només abasten un dels tres tipus de criteris ASG esmentats.

Vols registrar-te a l'ODF?

Registra't a l'ODF per rebre més informació...