20 desembre 2019

Com pot un inversor particular implementar una estratègia senzilla i barata en factors? Què pot esperar d’ella?

  • Autor: Ferran Capella Martínez
  • Tema: Mercats Financers
  • Tipus de treball: Nota Tècnica
Amb la col·laboració de Caixa d'Enginyers

La inversió en factors s’ha popularitzat entre la comunitat inversora i la indústria financera, però, de quina manera pot un inversor particular aplicar una estratègia en factors senzilla i barata?; què pot esperar d’ella? En aquest estudi s’exposen i s’analitzen els resultats d’una estratègia en factors a l’abast de qualsevol inversor particular.

Amb aquest treball, es dóna una continuïtat pràctica al document de treball «“Factor investing”, el nou paradigma de la inversió» publicat al desembre del 2017 en l’Observatori de Divulgació Financera (ODF).

Vols registrar-te a l'ODF?

Registra't a l'ODF per rebre més informació...