26 Març 2018

Desequilibris recents en TARGET2 i les conseqüències al balanç per compte corrent

  • Autor: Eduardo Naranjo Hernández
  • Tema: Regulació Financiera
  • Tipus de treball: Nota Tècnica
Amb la col·laboració de Caixa d'Enginyers

En els darrers anys ha augmentat notablement el debat sobre els motius que hi poden haver darrere dels desequilibris sorgits en el sistema de liquidació de la Unió Monetària Europea (UME), el TARGET2. En aquest article, i a través d’un exemple numèric, es descriu l’evolució del balanç del TARGET2, les causes que hi ha al darrere, així com les conseqüències a mitjà termini que poden derivar d’aquests desequilibris.

Vols registrar-te a l'ODF?

Registra't a l'ODF per rebre més informació...