3 juny 2019

STO: pot una empresa finançar-se emetent tokens de forma regulada?

  • Autor: Xavier Foz Giralt
  • Tema: Fintech
  • Tipus de treball: Nota Tècnica
Amb la col·laboració de Caixa d'Enginyers

La present Nota ODF analitza la figura de les STOs(security token offerings) com a evolució del finançament de projectes empresarials a través de l’emissió de tokens utilitzant la tecnologia blockchain. Les STOs pretenen aprofitar els avantatges de les trucades ICOs (initial coinofferings), però adaptant-les a un entorn regulat que permeti dotar de seguretat jurídica a aquest fenomen tant per a emissors com per a inversors

Vols registrar-te a l'ODF?

Registra't a l'ODF per rebre més informació...