L’IEF presenta les ‘Dark Pools’ i la velocitat en les transaccions com les innovacions més recents dels mercats financers

Les ‘Dark Pool’ són plataformes o mecanismes de negociacions d’actius que contenen una gran liquiditat i funcionen d’una forma opaca, tot podent-se negociar compres de grans paquets d’accions. Actualment, el 75% de les accions que es negocien a les borses dels Estats Units es fan a través de sistemes automàtics de negociació. Tot i la […]

Read More…