ODF: Els emissors sobirans davant la revolució sostenible - IEF
29 octubre 2020

ODF: Els emissors sobirans davant la revolució sostenible

IEF TV
  • Data de publicació: 29 octubre 2020
  • Categoria: Finances

Davant l’actual transició ecològica de l’economia mundial els emissors sobirans tenen un paper fonamental en la mobilització de recursos per al finançament dels objectius de desenvolupament sostenible, així com la mitigació dels efectes de l’actual crisi per la pandèmia de la COVID-19 a través de plans de reconstrucció nacionals que es presenten com una oportunitat per a avançar en el compromís amb una economia sostenible. Els bons verds han estat l’instrument pioner destinat a canalitzar aquests recursos, si bé, després d’uns anys d’experiència comencem a veure propostes d’innovació financera que suggereixen la possibilitat de recórrer a estructures més eficients per a aconseguir l’escalabilitat i consolidació d’aquests instruments de finançament, com són els certificats verds i els bons bessons.