Down
Curs d'especialització

Càpsules online de formació contínua

IEF ofereix formació contínua online per complir amb les exigències d'ESMA i de la CNMV basat en el plec de condicions del RFQ Pla de Formació Projecte MIFID-II. Cada càpsula formativa està acreditada i validada per IEF perquè serveixi de 3 hores de formació contínua i/o recertificació per part de l' European Financial Planning Association (EFPA), i poden ser cursades de forma independent.

Idioma: Català i castellà

3
Hores lectives
Online
Metodologia

Metodologia

Presencial Semipresencial Online A distancia

Aprofundeix en el curs

Actualitzar els coneixements dels professionals que es dediquen a l’assessorament i la intermediació financera.

Cada càpsula online ofereix els següents recursos:

– Materials didàctics virtualitzats amb seguiment scorm
– Casos d’autoavaluació i vídeos explicatius associats
– Test d’Avaluació
– Certificat de superació del curs

Més de 10 càpsules formatives, de 3 hores cada una, amb les temàtiques següents:

Càpsula 1 – Reglament Europeu de Protecció de Dades

1. De la Normativa nacional de protecció de dades al reglament europeu
2. Conceptes i novetats en el tractament de la protecció de dades
3. Procés d’adaptació al tractament de dades
4. Avaluació prèvia
5. Pla d’acció

Càpsula 2 – Projecte Unió Bancària Europeu

1. Unió Bancària Europea: definició i objectius
2. Banc Central Europeu i Zona Euro
3. Unió Bancària Europea: pilars
4. Mecanisme Únic de Supervisió (MUS)
5. Mecanisme Únic de Resolució (MUR)

Càpsula 3 – Canvis en les plataformes de contractació espanyoles

1. Reforma del sistema de post- contractació
2. Reial decret 827/2017
3. Reial decret llei 21/2017

Càpsula 4 -Procés de Transposició MiFID II

1. Estat de transposició MiFID II
2. Principals novetats de la Llei de Mercat de Valors
3. Formació del personal de les entitats financeres
4. Circulessis CNMV 2017/2018
5. Whistleblowing
6. Serveis de reclamacions

Càpsula 5 – Novetats MiFID II

1. Normativa de segon nivell
2. Organització de les ESI
3. Prestació de serveis d’inversió

Càpsula 6 – Novetats Fiscals

1. Novetats normatives en matèria d’IRPF
2. Devolució clàusula sol. Efectes IRPF
3. Residència Fiscal
4. Declaració de béns a l’estranger. Model 720
5. IIVTNU. Plusvàlua Municipal
6. ISD Normativa aplicable a no residents extracomunitaris
7. Novetat en matera de gestió d’IVA.
8. Tributació habitatges turístics. Model 179
9. OCDE/G20 Base Erosion and Profit Shiting (BEPS)
10. Subjecte passiu en AJD (Hipoteques) Reial decret llei 17/2018

Càpsula 7 – Conjuntura i Principals variables d’inversió en mercats emergents

1. Mercats desenvolupats contra emergents
2. Factors en l’anàlisi individual
3. Cost de finançament extern i efecte USD
4. Efectes de les divises en les empreses
5. Eleccions

Càpsula 8 – Introducció als mercats emergents

1. Els mercats emergents
2. Regions emergents
3. Invertir en mercats emergents

Càpsula 9 – Conjuntura Econòmica

1. Conjuntura Econòmica Actual
2. Eines per a identificar les fases del cicle
3. Construcció d’una cartera

Càpsula 10 – Nova regulació del mercat de crèdit

1. Aspectes generals
2. Normes de protecció al prestatari
3. Prestadors i intermediaris de crèdit immobiliari

Càpsula 11 – Capital de risc

1. Legislació
2. Operativa del sector
3. Sector a Espanya
4. Impacte social del capital de risc
5. Producte d’inversió

Professionals d’entitats financeres, gestors, assessors i consultors, professionals de gestió de carteres i altres interessats a actualitzar-se per a completar la seva formació contínua exigida per la normativa (hores exigides: 20 hores per a informadors, 30h per a assessors).

Format online d’estudi individual a través de la plataforma Campus.

Passos per a realitzar la inscripció a aquest curs online:

1. Crear un compte en la plataforma de formació, IEF Campus.
2. Entrar / Registrar-se en la plataforma, buscar l’apartat de Formació Contínua i triar la càpsula formativa del seu interès.
3. Realitzar el pagament on-line (30€)

Una vegada confirmat el pagament, quedarà automàticament inscrit al curs durant un període acadèmic d’1 mes. Des d’aquest moment, tindrà accés a tots els recursos i materials per a iniciar l’estudi en el moment i lloc que desitgi.

T'ha interessat el curs?

Sol·licita informació Apunta't