Tot és possible amb l'educació adequada.

Forma't en l'entitat líder en coneixement financer
Down
Certificació professional

Càpsules online de formació contínua

IEF ofereix formació contínua online per complir amb les exigències d'ESMA i de la CNMV basat en el plec de condicions del RFQ Pla de Formació Projecte MIFID-II. Cada càpsula formativa està acreditada i validada per IEF perquè serveixi de 3 hores de formació contínua i/o recertificació per part de l' European Financial Planning Association (EFPA), i poden ser cursades de forma independent.

Idioma: Català i castellà

3
Hores lectives
Online
Metodologia

Metodologia

Presencial Semipresencial Online A distancia

Aprofundeix en el curs

Actualitzar els coneixements dels professionals que es dediquen a l’assessorament i la intermediació financera.

Cada càpsula online ofereix els següents recursos:

– Materials didàctics virtualitzats amb seguiment scorm
– Casos d’autoavaluació i vídeos explicatius associats
– Test d’Avaluació
– Certificat de superació del curs

20 càpsules formatives, de 3 hores cada una, amb les temàtiques següents:

Càpsula 1: Novetats MiFID II
1. Normativa de segon nivell
2. Organització de les ESI (Empreses Serveis Inversió)
3. Prestació de serveis d’Inversió

Càpsula 2: Procés de transposició de la MiFID II a Espanya
1. Estat de Transposició MIFID
2. Principals novetats de l’Avantprojecte LMV
3. Formació del personal de les entitats financeres
4. Circulessis CNMV 2017/2018
5. Whistleblowing
6. Serveis de reclamacions

Càpsula 3: Canvis en les plataformes de contractació espanyoles
1. Reforma del sistema de post-contractació
2. Reial decret 827/2017
3. Reial decret 21/2017

Càpsula 4: Projecte d’Unió Bancària Europea
1. Unió Bancària Europea
2. Banc central europeu i zona euro
3. Unió Bancària Europea: Pilars
4. Mecanisme únic de supervisió
5. Mecanisme únic de resolució

Càpsula 5: Reglament Europeu de Protecció de Dades
De la normativa nacional de protecció de dades al reglament europeu
1. De la Normativa nacional de protecció de dades al reglament europeu
2. Conceptes i novetats en el tractament de la protecció de dades
3. Procés d’adaptació al tractament de dades
4. Avaluació prèvia
5. Pla d’acció

Càpsula 6: Legislació i regulació del crèdit al consum
1. Requisits regulatoris per a la protecció dels consumidors
2. Altres disposicions legals en materia de contractes de crèdit
3. Conclusions

Càpsula 7: Novetats fiscals
1. Novetats normatives en matèria d’IRPF
2. Devolució Clàusula sol. Efectes IRPF
3. Residència Fiscal
4. Declaració de béns a l’estranger. Model 720
5. IIVTNU. Plusvàlua Municipal
6. ISD Normativa aplicable a no residents extracomunitaris
7. Novetat en matèria de gestió d’IVA.
8. Tributació habitatges turístics. Model 179
9. OCDE/G20 Base Erosion and Profit Shiting (BEPS)
10. Subjecte passiu en AJD (Hipoteques) Reial decret llei 17/2018

Càpsula 8: Conjuntura econòmica
1. Conjuntura Econòmica Actual
2. Eines per a identificar les fases del cicle
3. Construcció d’una cartera

Càpsula 9: Noves eines per a detectar oportunitats d’inversió (visió Top/ Down)
1. Nou ordre econòmic mundial
2. Nous indicadors econòmics per a detectar oportunitats d’inversió
3. Exemple d’interpretació dels nous indicadors

Càpsula 10: Introducció als mercats emergents
1. Definició i classificació dels mercats emergents
2. Regions emergents
3. Invertir en mercats emergents

Càpsula 11: Conjuntura i principals variables d’inversió en mercats emergents
1. Mercats desenvolupats contra mercats emergents
2. Altres factors a tenir en compte en l’anàlisi individual
3. Cost de finançament extern i efecte del dòlar
4. Efectes de la divises en les empreses
5. Conjuntura: Eleccions 2018

Càpsula 12: Assegurances i plans de pensions
1. Assegurances
2. Novetats legislatives a Planes de Pensions (RD 62/2018)

Càpsula 13: Productes estructurats
1. Conceptes generals
2. Normativa EMIR i conseqüències per a la comercialització de productes estructurats
3. Coeficient de recursos propis segons Basilea III i conseqüències per a la comercialització de productes estructurats
4. Estratègies comercials actuals

Càpsula 14: Capital de risc
1. Legislació bàsica aplicable
2. Estructura i tipus de vehicles d’inversió en Capital de risc
3. Operativa del sector
4. Sector a Espanya
5. Impacte social del Capital de risc
6. Capital de risc com a producte d’inversió

Càpsula 15: Mercat de crèdit
1. Aspectes generals
2. Normes de protecció al prestatari
3. Prestadors i intermediaris de crèdit immobiliari

Càpsula 16: Classificació dels actius financers
1. Aspectes generals de la valoració d’actius
2. Valoració inicial i posterior
3. La normativa NIIF-9 i el patrimoni net
4. La normativa NIIF-9 i la classificació/ valoració d’instruments financers
5. La normativa NIIF-9 i el tractament especial dels instruments financers dedicats a la cobertura de riscos

Càpsula 17: Tècniques per a la selecció de fons
1. Fons d’inversió i conceptes de referència
2. Eines qualitatives
3. Eines quantitatives
4. Tècniques per a la selecció de fons inversió
5. Elaboració d’un rànquing

Càpsula 18: Novetats en les tècniques d’assessorament financer
1. Conceptes bàsics de la valoració d’empreses
2. Determinació del patrimoni net de l’empresa
3. Model de valoració segons el descompte de fluxos
4. Valor i preu, el fons de comerç
5. Model Gordon Shapiro
6. PER

Càpsula 19: Fintech i digitalització
1. Fintech a Espanya
2. Fintech Global
3. Fintech i aplicacions en el sector financer
4. Casos d’ús de noves tecnologies

Càpsula 20: Behavioral Finance (Finances Conductuals)
1. El concepte de Behavioral Finance
2. Aplicabilitat en l’assessorament financer
3. Limitacions a la racionalitat

Càpsula 21: Neuroeconomia
1. Conceptes bàsics
2. Presa de decisions financeres
3. Assessorament mitjançant vendes consultives

Professionals d’entitats financeres, gestors, assessors i consultors, professionals de gestió de carteres i altres interessats a actualitzar-se per a completar la seva formació contínua exigida per la normativa (hores exigides: 20 hores per a informadors, 30h per a assessors).

Format online d’estudi individual a través de la plataforma Campus.

Passos per a realitzar la inscripció a aquest curs online:

1. Crear un compte en la plataforma de formació, IEF Campus.
2. Entrar / Registrar-se en la plataforma, buscar l’apartat de Formació Contínua i triar la càpsula formativa del seu interès.
3. Realitzar el pagament on-line (10€)

Una vegada confirmat el pagament, quedarà automàticament inscrit al curs durant un període acadèmic d’1 mes. Des d’aquest moment, tindrà accés a tots els recursos i materials per a iniciar l’estudi en el moment i lloc que desitgi.

T'ha interessat el curs?

Sol·licita informació Apunta't