Formació financera online contínua - IEF
Down

Càpsules online de formació contínua

IEF ofereix formació contínua online per complir amb les exigències d'ESMA i de la CNMV basat en el plec de condicions del RFQ Pla de Formació Projecte MIFID-II. Cada càpsula formativa està acreditada i validada per IEF perquè serveixi de 3 hores de formació contínua i/o recertificació per part de l' European Financial Planning Association (EFPA), i poden ser cursades de forma independent.

Idioma: Castellà

3
Hores lectives
Online
Metodologia

Metodologia

Presencial Semipresencial Online A distancia

Càpsules online de formació contínua

Àmbit del programa

Master de Finanzas Càpsules online de formació contínua

Valoració d’empreses

La valoració d'una empresa només pot fer-se quan s'ha entès la seva funció de vendes. L'empresa embeni, la fàbrica produeix. Els càlculs que es realitzaran en els pròxims apartats només tenen sentit si s'apliquen a...

Idiomes: Castellà
3 Hores lectives
Format: Online
Preu: 30 €
Saber-ne més Matricula't
Técnicas para la selección de fondos Càpsules online de formació contínua

Tècniques per a la selecció de fons

Els fons d'inversió constitueixen un dels instruments financers més utilitzats pels estalviadors. Els seus avantatges són múltiples: permeten una millor diversitat de productes, diversificació geogràfica, estils d'inversió, a més d'avantatges fiscals. En aquest curs mostrarem...

Idiomes: Castellà
3 Hores lectives
Format: Online
Preu: 30 €
Saber-ne més Matricula't
Master de Finanzas Càpsules online de formació contínua

Seguiment i prevenció de la morositat


Idiomes: Castellà
4 Hores lectives
Format: Online
Preu: 50 €
Saber-ne més Matricula't
Revolución Digital Càpsules online de formació contínua

Revolució digital i finances

En aquesta càpsula veurem que els serveis financers en general i la banca en particular no són aliens a aquests profunds canvis que la tecnologia ha provocat i continuarà provocant en el futur. Veurem per...

Idiomes: Castellà
3 Hores lectives
Format: Online
Preu: 50 €
Saber-ne més Matricula't
Profesionales que gestionan patrimonios de particulares Càpsules online de formació contínua

Relació i confiança en la intermediació financera

En aquesta càpsula descobrirem l'efecte de relacionar-nos a l'àmbit de la intermediació financera des de la confiança. Qualitat d'interacció que àmplia el marc de les nostres habilitats com a professionals i promou la trobada entre...

Idiomes: Castellà
3 Hores lectives
Format: Online
Preu: 50 €
Saber-ne més Matricula't
Reglamento europeo de protección de datos Càpsules online de formació contínua

Reglament Europeu de Protecció de Dades

El 25 de maig de 2018 va entrar en vigor el Nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel...

Idiomes: Castellà
3 Hores lectives
Format: Online
Preu: Gratis
Saber-ne més Matricula't
La Unión Bancaria Europea Càpsules online de formació contínua

Projecte d’Unió Bancària Europea

"La Unió Bancària Europea és un pas més en el procés de construir una Europa unida, en termes de la Unió Econòmica i Monetària de la Unió Europea. El procés de la Unió Bancària Europea...

Idiomes: Castellà
3 Hores lectives
Format: Online
Preu: Gratis
Saber-ne més Matricula't
Productos estructurados Càpsules online de formació contínua

Productes estructurats

En aquest contingut es fa un breu recordatori descriptiu de les característiques dels productes estructurats, incidint en la manera de dissenyar-los així com en els diferents suports jurídics d'emissió i en els objectius de comercialització...

Idiomes: Castellà
3 Hores lectives
Format: Online
Preu: Gratis
Saber-ne més Matricula't
Master de Finanzas Càpsules online de formació contínua

Procés de negociació de la morositat


Idiomes: Castellà
4 Hores lectives
Format: Online
Preu: 50 €
Saber-ne més Matricula't
Nuevas herramientas para detectar oportunidades de inversión Càpsules online de formació contínua

Noves eines per a detectar oportunitats d’inversió

La globalització de l'economia és un procés imparable des dels anys vuitanta. Les economies emergents superen en capacitat de producció a les economies desenvolupades. Davant aquesta situació, és necessari conèixer les característiques de la globalització...

Idiomes: Castellà
3 Hores lectives
Format: Online
Preu: Gratis
Saber-ne més Matricula't
Nuevos escenarios de la banca Càpsules online de formació contínua

Nous escenaris en la banca: banca oberta o open banking

En aquesta càpsula coneixerem les empreses que estan intentant entrar en el sector financer. Coneixerem en primer lloc a les fintech, empreses i startup que innoven en el sector bancari i financer i que plantegen...

Idiomes: Castellà
3 Hores lectives
Format: Online
Preu: 50 €
Saber-ne més Matricula't
Nuevos competidores de la banca Càpsules online de formació contínua

Nous competidors de la banca

En aquesta càpsula coneixerem qui són aquelles empreses que estan intentant entrar en el sector financer. Coneixerem en primer lloc a les fintech, empreses i startup que innoven en el sector bancari i financer i...

Idiomes: Castellà
3 Hores lectives
Format: Online
Preu: 50 €
Saber-ne més Matricula't
El desarollo de la neurociencia Càpsules online de formació contínua

Neuroeconomia

El desenvolupament de la neurociència durant l'última dècada del segle XX ha permès conèixer les estructures i funcions del cervell, però ja en els primers anys d'aquest segle s'han realitzat descobriments respecte a com el...

Idiomes: Castellà
3 Hores lectives
Format: Online
Preu: 30 €
Saber-ne més Matricula't
Liderazgo y comunicación en finanzas Càpsules online de formació contínua

Lideratge i comunica-acció en finances

En aquesta càpsula veurem com liderar és crear il·lusió per a implicar les parts en un projecte en comú i com la comunicació és la clau per a l'establiment de relacions personals, professionals i comercials

Idiomes: Castellà
3 Hores lectives
Format: Online
Preu: 50 €
Saber-ne més Matricula't
Las finanzas verdes Càpsules online de formació contínua

Les finances verdes

En aquesta càpsula veurem com les finances verdes estan experimentant una veritable explosió i han passat en els dos últims anys de constituir un nínxol per a inversors interessats en els temes mediambientals a ser...

Idiomes: Castellà
3 Hores lectives
Format: Online
Preu: 50 €
Saber-ne més Matricula't
Los seguros de personas y la empresa Càpsules online de formació contínua

Les assegurances de persones i l’empresa

En aquesta càpsula veurem com funcionen les assegurances de vida amb contractació col·lectiva en una empresa, quins tipus d'assegurances hi ha i els seus avantatges.

Idiomes: Castellà
3 Hores lectives
Format: Online
Preu: 30 €
Saber-ne més Matricula't
Legislación y regulación del crédito al consumo Càpsules online de formació contínua

Legislació i regulació del crèdit al consum

Existeixen dues classes de contractes de crèdit que posseeixen regulació especial: el contracte de préstec hipotecari i el contracte de crèdit al consum. La presència d'aquesta normativa especial ha d'atribuir-se bàsicament a dues raons: d'una...

Idiomes: Castellà
3 Hores lectives
Format: Online
Preu: 30 €
Saber-ne més Matricula't
Introducción a los mercados emergentes Càpsules online de formació contínua

Introducció als mercats emergents

En representar actualment més de la meitat del PIB mundial i una bona part del seu creixement, l'interès dels inversors enfront d'ells ha anat en augment, sobretot en oferir la possibilitat de diversificació enfront d'alguns...

Idiomes: Castellà
3 Hores lectives
Format: Online
Preu: Gratis
Saber-ne més Matricula't
Asesores financieros cualificados Càpsules online de formació contínua

Intel·ligència emocional com camí a l’excel·lència

En aquesta càpsula estudiarem l'impacte de la intel·ligència emocional en la motivació i acompliment dels equips de treball, plantejarem algunes les eines que utilitzen els líders amb elevada IE i alguns suggeriments perquè aquesta pràctica...

Idiomes: Castellà
3 Hores lectives
Format: Online
Preu: 50 €
Saber-ne més Matricula't
Hipoteca inversa Càpsules online de formació contínua

Hipoteca inversa

La hipoteca inversa va destinada a un sector de la població que no té una vida laboral activa però té immobles al seu nom. Aquests immobles poden servir com a actiu per a complementar els...

Idiomes: Castellà
3 Hores lectives
Format: Online
Preu: 30 €
Saber-ne més Matricula't
Objetivos del Desarrollo Sostenible Càpsules online de formació contínua

Fonaments de la inversió socialment responsable

En aquesta càpsula veurem una introducció a la inversió responsable i sostenible, la seva definició, el seu origen i evolució, així com les tendències darrere de la seva expansió en els últims anys. Entre aquestes...

Idiomes: Castellà
3 Hores lectives
Format: Online
Preu: 50 €
Saber-ne més Matricula't
Estrategias dentro de la ISR Càpsules online de formació contínua

Estratègies i productes de la inversió socialment responsable

Explicació de les diferents estratègies dins de la ISR, segons la classificació de Eurosif, algunes notes sobre la integració i el reporti de la de la informació no financera, Principals productes en la ISR.

Idiomes: Castellà
3 Hores lectives
Format: Online
Preu: 50 €
Saber-ne més Matricula't
Estados contables de una PYME Càpsules online de formació contínua

Els principals Estats Comptables d’una PIME: El balanç i el compte de resultats

Amb aquesta càpsula podràs introduir-te en saber com està organitzat el balanç i el compte de resultats d'una empresa, analitzar els estats financers de la mateixa i aconsellar sobre les mesures necessàries per prendre decisions...

Idiomes: Castellà
3 Hores lectives
Format: Online
Preu: 50 €
Saber-ne més Matricula't
Principales variables de inversión en mercados emergentes Càpsules online de formació contínua

Conjuntura i principals variables d’inversió en mercats emergents

L'anàlisi d'una economia en profunditat és un procés complex. Les anàlisis simplificades a través de certes variables ens poden ajudar a entendre alguns dels moviments de mercat i permetre'ns una anàlisi tendencial o relativista. L'anàlisi...

Idiomes: Castellà
3 Hores lectives
Format: Online
Preu: Gratis
Saber-ne més Matricula't
Clasificación de los activos financieros Càpsules online de formació contínua

Classificació dels actius financers

Els instruments financers disposen d'una normativa específica i molt extensa, ara reunida en la Norma Internacional d'Informació Financera-9. Hi ha inversions en actius fixos, en actius circulants, totes molt diverses. Hi ha empreses que inverteixen...

Idiomes: Castellà
3 Hores lectives
Format: Online
Preu: Gratis
Saber-ne més Matricula't
Capital de riesgo Càpsules online de formació contínua

Capital de risc

El Capital de risc és un sector amb una legislació específica i regulat per la CNMV. L'aproximació al sector es pot fer des de dues perspectives: com a actiu d'inversió o com a instrument de...

Idiomes: Castellà
3 Hores lectives
Format: Online
Preu: Gratis
Saber-ne més Matricula't
Estudiante de Energías Renovables Càpsules online de formació contínua

Behavioural finance

Amb la denominació de behavioral finance fem referència a un corrent de pensament i anàlisi econòmica que aporta un renovat enfocament respecte a com les persones prenem decisions financeres, és a dir, decisions relacionades amb...

Idiomes: Castellà
3 Hores lectives
Format: Online
Preu: 30 €
Saber-ne més Matricula't

Aprofundeix en el curs

Actualitzar els coneixements dels professionals que es dediquen a l’assessorament i la intermediació financera.

Cada càpsula online ofereix els següents recursos:

– Materials didàctics virtualitzats amb seguiment scorm
– Casos d’autoavaluació i vídeos explicatius associats
– Test d’Avaluació
– Certificat de superació del curs

Càpsules destacades sobre tecnologia financera, finances sostenibles i habilitats directives

Consten de tres càpsules independents de 3h cada una reconeguda per EFPA

Tecnologia aplicada a les finances 

Càpsula 1. Revolució Digital i Finances
L’impact de la revolució digital
De la multicanalitat a la omnicanalitat
Innovació des de fora de la banca tradicional
Noves tecnologies que impacten en el sector bancari

Càpsula 2. Nous Competidors de la Banca
Fintech: Definició y característiques
Els verticals, els neobancs i la inversió
Les Bigtech
Altres entrants

Càpsula 3. Nous escenaris en la banca: la banca oberta o open banking
Context: L’experiència del client bancari
Context: Canvis normatius
La tecnología API i l’arquitectura oberta
La banca oberta o open banking
Col·laboració, competició entre bancs i fintech
Panoràmica actual i futura de la banca oberta

Finances sostenibles 

Càpsula 1. Fonaments de la inversión socialment responsable

Orígens i Història de la ISR
Definició de Inversió Socialment Responsable (ISR)
Tendències actuals en la ISR
Principals iniciatives institucionals en sostenibilitat
Evolució de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC)
Cap a una major transparència en el report de les empreses
La ISR i la Rentabilitat
La ISR i la gestió de riscos

Càpsula 2. Estratègies i products de la inversió socialment responsable

De l’Exclusió a la Integració
Estratègia d’Integració
El Concepte de Materialitat
Estratègies d’Activisme Accionarial
Inversió Temàtica i d’Impacte
Les diferents estratègies de ISR a Espanya i resta del món
Principals productes dins de la Inversió Sostenible i Responsable

Càpsula 3. Les finances verdes

Què són les finances verdes?
Impacte del risc mediambiental: alguns casos d’alt perfil
El canvi climàtic: Ricos i oportunitats financeres
Iniciatives internacional relacionades amb la sostenibilitat
Principales productes dins de les finances verdes

Habilitats Directives 

Càpsula 1. Lideratge i comunicació en finances

Importància del lideratge en la tasca directiva
Eines d’un líder
Tipus de personalitat i qualitats de lideratge
Comunicar amb eficacia

Càpsula 2. Intel·ligència Emocional com camí a l’excel·ència

Intel·ligència emocional
Eines de la intel·ligència emocional
Conclusions
Simulació

Càpsula 3. Relació i confiança en la intermediació financera

Relació i confiança
Visió integral de la relació financera
Conclusions
Simulació

 

___

16 càpsules de diverses temàtiques i 3h de formació cada una

Càpsula 1: Projecte d’Unió Bancària Europea
1. Unió Bancària Europea
2. Banc central europeu i zona euro
3. Unió Bancària Europea: Pilars
4. Mecanisme únic de supervisió
5. Mecanisme únic de resolución

Càpsula 2: Reglament Europeu de Protecció de Dades
De la normativa nacional de protecció de dades al reglament europeu
1. De la Normativa nacional de protecció de dades al reglament europeu
2. Conceptes i novetats en el tractament de la protecció de dades
3. Procés d’adaptació al tractament de dades
4. Avaluació prèvia
5. Pla d’acció

Càpsula 3: Legislació i regulació del crèdit al consum
1. Requisits regulatoris per a la protecció dels consumidors
2. Altres disposicions legals en materia de contractes de crèdit
3. Conclusions

Càpsula 4: Noves eines per a detectar oportunitats d’inversió (visió Top/ Down)
1. Nou ordre econòmic mundial
2. Nous indicadors econòmics per a detectar oportunitats d’inversió
3. Exemple d’interpretació dels nous indicadors

Càpsula 5: Introducció als mercats emergents
1. Definició i classificació dels mercats emergents
2. Regions emergents
3. Invertir en mercats emergents

Càpsula 6: Conjuntura i principals variables d’inversió en mercats emergents
1. Mercats desenvolupats contra mercats emergents
2. Altres factors a tenir en compte en l’anàlisi individual
3. Cost de finançament extern i efecte del dòlar
4. Efectes de la divises en les empreses
5. Conjuntura: Eleccions 2018

Càpsula 7: Productes estructurats
1. Conceptes generals
2. Normativa EMIR i conseqüències per a la comercialització de productes estructurats
3. Coeficient de recursos propis segons Basilea III i conseqüències per a la comercialització de productes estructurats
4. Estratègies comercials actuals

Càpsula 8: Capital de risc
1. Legislació bàsica aplicable
2. Estructura i tipus de vehicles d’inversió en Capital de risc
3. Operativa del sector
4. Sector a Espanya
5. Impacte social del Capital de risc
6. Capital de risc com a producte d’inversió

Càpsula 9: Classificació dels actius financers
1. Aspectes generals de la valoració d’actius
2. Valoració inicial i posterior
3. La normativa NIIF-9 i el patrimoni net
4. La normativa NIIF-9 i la classificació/ valoració d’instruments financers
5. La normativa NIIF-9 i el tractament especial dels instruments financers dedicats a la cobertura de riscos

Càpsula 10: Tècniques per a la selecció de fons
1. Fons d’inversió i conceptes de referència
2. Eines qualitatives
3. Eines quantitatives
4. Tècniques per a la selecció de fons inversió
5. Elaboració d’un rànquing

Càpsula 11: Valoració d’empreses
1. Conceptes bàsics de la valoració d’empreses
2. Determinació del patrimoni net de l’empresa
3. Model de valoració segons el descompte de fluxos
4. Valor i preu, el fons de comerç
5. Model Gordon Shapiro
6. PER

Càpsula 12: Behavioral Finance (Finances Conductuals)
1. El concepte de Behavioral Finance
2. Aplicabilitat en l’assessorament financer
3. Limitacions a la racionalitat

Càpsula 13: Neuroeconomia
1. Conceptes bàsics
2. Presa de decisions financeres
3. Assessorament mitjançant vendes consultives

Càpsula 14: Hipoteca inversa
1. Concepte i regulació
2. Requisits
3. Fase de contractació
4. Liquidació

Càpsula 15: Les assegurances de persones i l’empresa

1.Alguns elements clau de l’assegurança de persones en col·lectius d’empresa
2.Les assegurances de conveni col·lectiu
3.Necessitats de l’empresa i solucions asseguradores
4.ERE’s i Prejubilacions

Càpsula 16: Els principals Estats Comptables d’una PIME: El balanç i el compte de resultats

Professionals d’entitats financeres, gestors, assessors i consultors, professionals de gestió de carteres i altres interessats a actualitzar-se per a completar la seva formació contínua exigida per la normativa (hores exigides: 20 hores per a informadors, 30h per a assessors).

Format online d’estudi individual a través de la plataforma Campus.

Import de matrícula
El preu de la matrícula del curs Càpsules de formació continua varia segons la càpsula.

Procediment de pagament
Per formalitzar la inscripció al curs:
1. clica al botó “matricula’t online” que trobaràs a l’inici i selecciona la teva càpsula
2. omple la fitxa amb les teves dades
3. selecciona el mètode de pagament (pagament íntegre online o pagament íntegre via transferència bancària)

En cas de preferir abonar l’import a través de transferència bancària realitza un ingrés al compte IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 i envia el comprovant de pagament a infoief@iefweb.org

**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l’èxit del mateix.

T'ha interessat el curs?

Sol·licita informació    Si estàs interessat en rebre informació d'aquest programa formatiu, si us plau emplena totes les dades del formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.