Formació exclusiva
adaptada a les teves necessitats

La formació a l'IEF

Principal activitat derivada de l’actiu central de l’IEF: el coneixement financer. Formació orientada a optimitzar l’exercici professional tant per futurs com actual professionals en totes les àrees de banca i finances.

33.000
hores presencials 2018-2019
26.000
alumnes en 2018-2019

Per què formar-te a IEF

  • S’adapta a les teves necessitats
  • Professorat de qualitat
  • Certificació a nivell internacional
  • Especialització financera
  • Suport docent
  • Actualització seguint les innovacions del mercat
  • Material formatiu propi

Tots els nostres cursos

Càpsules online de formació contínua

Abril 2020 - Abril 2020,

IEF ofereix formació contínua online per complir amb les exigències d'ESMA i de la CNMV basat en el plec de condicions del RFQ Pla de Formació Projecte MIFID-II. Cada càpsula formativa està acreditada i validada per IEF perquè serveixi de 3 hores de formació contínua i/o recertificació per part de l' European Financial Planning Association (EFPA), i poden ser cursades de forma independent.

Curs de preparació al Level 1 de la designació CFA

Setembre 2020 - Novembre 2020, Barcelona

Curs presencial de preparació al Nivell 1 de la designació CFA en col·laboració amb CFA Society Spain, impartit per Professors especialitzats per cada sessió, tots CFA charterholders amb experiència docent i expertise professional CFA. La certificació CFA gaudeix del màxim reconeixement internacional en l'àmbit de la indústria financera (entitats financeres, bancs d'inversió, gestores de fons, banca privada, family office). Aquesta certificació consta de tres nivells i obtenir-los requereix d'un important esforç personal. Des d' IEF volem ajudar els candidats matriculats per a l'examen de nivell I de CFA a preparar la prova amb les majors garanties d'èxit. És per aquest motiu que hem dissenyat un programa basat en un enfocament eminentment pràctic. A les sessions presencials es realitzaran i corregiran simulacions d'examen i s'incidirà en les qüestions més importants. L'objectiu és consolidar els coneixements adquirits i adquirir destresa a l'hora d'afrontar la prova.

Programa EIA online

Abril 2020 - Abril 2020,

La certificació EFPA European Investment Assistant (EIA) reconeix la qualificació necessària per oferia informació d´acord a les Directrius d'ESMA i en els Criteris que aquests estableixen sobre Coneixements i competències per proporcionar informació en matèria d'inversió.

Programa EFA (nivell II) online

Abril 2020 - Abril 2020,

Programa d'estudi individual, amb servei de tutories online per part d´un professor expert, preparatori per obtenir la certificació professional europea d’EFPA (EFA European Financial Advisor) i obert per una durada màxima de 8 mesos. Consta d'un total de 160h lectives.

Càpsules online de formació contínua

Abril 2020 - Abril 2020,

IEF ofereix formació contínua online per complir amb les exigències d'ESMA i de la CNMV basat en el plec de condicions del RFQ Pla de Formació Projecte MIFID-II. Cada càpsula formativa està acreditada i validada per IEF perquè serveixi de 3 hores de formació contínua i/o recertificació per part de l' European Financial Planning Association (EFPA), i poden ser cursades de forma independent.

Sessions de repàs per la certificació EFA

Març 2020 - Març 2020, Barcelona

Classes de reforç per preparar l´examen oficial d'EFPA per obtenir la certificació professional europea European Financial Advisor (EFA). Inclou 8 hores presencials repartides en 4 hores de repàs de continguts d´estudi més 4 hores de simulació d´examen i la seva correcció. Les sessions s'impartiran dues setmanes abans de la convocatòria oficial d'examen EFPA.

Programa EIP online

Abril 2020 - Abril 2020, Online

Programa d´estudi individual amb servei de tutories online per part d´un professor expert preparatori per obtenir la certificació professional europea d’EFPA (EIP European Investment Practitioner) i obert en una durada màxima de 6 mesos.

Sessions de repàs per la certificació EIP

Març 2020 - Març 2020, Barcelona

Classes de reforç per preparar l´examen oficial d'EFPA per obtenir la certificació professional europea European Investment Practitioner (EIP). Inclou 8 hores presencials repartides en 4 hores de repàs de continguts d´estudi, més 4 hores de simulació d´examen i la seva correcció. Les sessions s'impartiran dues setmanes abans de la convocatòria oficial d'examen EFPA.

Curs de certificació EFPA European Financial Planner (EFP)™

Gener 2021 - Juny 2021, Barcelona

En el curs preparatori del Institut d’Estudis Financers adquiriràs els coneixements, capacitat d'anàlisi i aplicació necessaris per a aconseguir superar els exigents exàmens de la certificació EFP™ i demostrar la teva capacitat professional per a exercir tasques de planificació financera d'alt nivell.

Aquest curs està acreditat per l'associació EFPA España per a accedir a l'examen de certificació EFPA European Financial Planner (EFP)™, i homologat per la CNMV complint els requisits de MiFID2. Aquesta acreditació assegura l'alt nivell del curs per a l'adquisició completa de les competències professionals d'un Planificador Financer Personal, professional de la banca personal i privada amb capacitat per a gestionar clients i patrimonis complexos, així com un assessor financer Sènior en qualsevol entitat de serveis d'inversió.

Productes Financers Derivats

Novembre 2020 - Abril 2021, Barcelona

Un programa orientat a formar operadors de mercats financers derivats, preparats per a desenvolupar la seva activitat professional i realitzar estratègies de cobertura, especulació i arbitratge sobre diferent subjacents.
La formació adquirida durant el Curs Productes Financers Derivats impartit a IEF capacita els alumnes per a l'obtenció de llicències d'operador BME Clearing y MEFF, que es realitzaran al llarg del curs i dins del programa PFD.

Curs de certificació EFPA EIP i EFA intensiu

Maig 2020 - Juny 2020, Barcelona

Programa intensiu de convocatòria trimestral, amb metodologia semipresencial, preparatori per a obtenir les certificacions professionals europees de EFPA (EIP European Investment Practitioner i EFA European Financial Advisor).

La certificació d'Assessor Financer Europeu és el títol professional amb més reconeixement a nivell europeu en relació al sector de les finances i la banca privada. Proporciona els coneixements necessaris per a respondre a les necessitats presents i futures dels clients en el seu vessant de gestió de patrimonis i d'assessorament financer de particulars, i per a millorar la qualitat i rendibilitat dels serveis oferts per les entitats.

La formació per a la certificació EIP té 40 hores presencials i la formació per a la certificació de EFA té 64 hores presencials.

Gestió de Riscos Financers (FRM)

Octubre 2020 - Octubre 2021, Barcelona

El curs Gestió de Riscos Financers s'ofereix en col·laboració amb el CGRE (Club de gestión de riesgos de España) i prepara per obtenir de la certificació FRM. AVÍS: donada la situació excepcional de Covid19, i d'acord amb El Club de Riesgos, hem ajornat l'inici del curs fins Octubre 2020 per tal que els alumnes es puguin presentar a les convocatòries d'examen de maig 2021 (nivell 1) i novembre 2021 (nivell 2).

Càpsules online de formació contínua

Abril 2020 - Abril 2020,

IEF ofereix formació contínua online per complir amb les exigències d'ESMA i de la CNMV basat en el plec de condicions del RFQ Pla de Formació Projecte MIFID-II. Cada càpsula formativa està acreditada i validada per IEF perquè serveixi de 3 hores de formació contínua i/o recertificació per part de l' European Financial Planning Association (EFPA), i poden ser cursades de forma independent.

Finances Sostenibles: un nou paradigma en l’assessorament financer

Octubre 2020 - Novembre 2020, Barcelona

En els últims anys, les finances sostenibles han passat de ser una elecció minoritària, destinada a clients interessats per l'ètica o la protecció del medi ambient, a convertir-se en un corrent d'inversió cada vegada més generalitzada. Darrere d'aquesta evolució hi ha diversos factors, sent un dels més importants la preocupació pel canvi climàtic i la necessitat de destinar grans imports de fons a la seva mitigació i adaptació. En un entorn de major conscienciació per part dels inversors i el públic en general respecte els factors mediambientals, socials i de bon govern corporatiu, tenir en cartera títols d'empreses amb pràctiques qüestionables s'ha convertit en un risc financer que cap gestor d'actius pot obviar. En l'àrea de la UE, el Pla d'Acció de Finances Sostenibles portarà grans canvis legislatius, incloent la incorporació de la inversió sostenible en la normativa MiFID II. L'adaptació a aquestes noves normatives significarà un canvi total de paradigma en el sector de les inversions i l'assessorament financer. Curs vàlid per 20h de recertificació EIA, EIP, EFA, i EFP d'EFPA Espanya.

Iniciació a les finances personals

Abril 2020 - Abril 2020,

Anàlisi tècnic aplicat als mercats

Gener 2021 - Febrer 2021, Barcelona

El curs subministra les eines d'anàlisi tècnica necessàries per a realitzar un diagnòstic correcte de l'evolució dels mercats combinat amb la pròpia gestió del capital i el disseny de sistemes de trading

Excel i Visual Basic aplicat a les finances

Octubre 2020 - Novembre 2020, Barcelona

Aquest curs consta de dues parts diferenciades. Per una banda, aprendrem a utilitzar el full de càlcul Excel per a un gran nombre d’aplicacions en finances. Es descriurà la funcionalitat d’Excel per a operacions de matemàtica financera com el descompte, la valoració, préstecs i crèdits i altres utilitats financeres i aplicacions de gran utilitat en la previsió de mercats i instruments financers. S’utilitzaran tant les funcions estàndards d’Excel com el desenvolupament amb eines avançades. La segona part, dedicada a visual basic, té com objectiu conèixer i familiaritzar-se amb el llenguatge Visual Basic dins l'àmbit de l'Excel (i per extensió la família office). Tindrà un enfocament pràctic, que permetrà l’ús i construcció de macros i funcions i la personalització de l'aplicació, veurem també l’ús i definició de rangs, la interacció amb fitxers externs i la programació d'estructures de control (for, while, if..).

Sessions de simulació i repàs per a la certificació CFA

Maig 2020 - Maig 2020, Barcelona

La certificació CFA gaudeix del màxim reconeixement internacional en l'àmbit de la indústria financera (entitats financeres, bancs d'inversió, gestores de fons, banca privada, family office ...). Aquesta certificació consta de tres nivells i obtenir-la requereix d'un important esforç personal. Des d'IEF volem ajudar els candidats matriculats per a l'examen de nivell I de CFA a preparar la prova amb les majors garanties d'èxit. Per a això hem dissenyat un programa basat en un enfocament eminentment pràctic. A les sessions presencials es realitzaran i corregiran simulacions d'examen i s'incidirà en les qüestions més importants. L'objectiu és consolidar els coneixements adquirits i adquirir destresa a l'hora d'afrontar la prova.

Càpsules online de formació contínua

Abril 2020 - Abril 2020,

IEF ofereix formació contínua online per complir amb les exigències d'ESMA i de la CNMV basat en el plec de condicions del RFQ Pla de Formació Projecte MIFID-II. Cada càpsula formativa està acreditada i validada per IEF perquè serveixi de 3 hores de formació contínua i/o recertificació per part de l' European Financial Planning Association (EFPA), i poden ser cursades de forma independent.

Sessions de repàs per la certificació EFA

Març 2020 - Març 2020, Barcelona

Classes de reforç per preparar l´examen oficial d'EFPA per obtenir la certificació professional europea European Financial Advisor (EFA). Inclou 8 hores presencials repartides en 4 hores de repàs de continguts d´estudi més 4 hores de simulació d´examen i la seva correcció. Les sessions s'impartiran dues setmanes abans de la convocatòria oficial d'examen EFPA.

Sessions de repàs per la certificació EIP

Març 2020 - Març 2020, Barcelona

Classes de reforç per preparar l´examen oficial d'EFPA per obtenir la certificació professional europea European Investment Practitioner (EIP). Inclou 8 hores presencials repartides en 4 hores de repàs de continguts d´estudi, més 4 hores de simulació d´examen i la seva correcció. Les sessions s'impartiran dues setmanes abans de la convocatòria oficial d'examen EFPA.

Cash Management a l’empresa

Maig 2020 - Maig 2020, Barcelona

Big Data en finances

Octubre 2020 - Novembre 2020, Barcelona

Les entitats financeres en l'àmbit bancari i d'inversió tenen accés a un creixent volum de dades estructurades i no estructurades. Avui en dia, les entitats més avançades i amb majors avantatges competitius són aquelles que són capaces de tractar l'elevat volum d'informació de dades disponible per a conèixer en profunditat les preferències dels seus clients, i per adaptar-se així a ells, i oferir els productes més adients. 

Fintech: innovació en serveis financers

Febrer 2020 - Abril 2020, Barcelona

El sector financer està sotmès actualment a un nivell d’innovació i disrupció com mai hi havia hagut a la història d’aquesta indústria. Tant la banca tradicional com el sector anomenat fintech, juntament amb altres operadors com les grans empreses tecnològiques, estan competint per capturar l’enorme potencial que la combinació de finances i tecnologia pot donar. D’aquesta innovació sorgeixen aplicacions com els robo-advisors o pagaments immediats, nous models de negoci com el crowdfunding o els neobancs, tecnologies com blockchain o la intel·ligència artificial i fins i tot propostes que poden modificar profundament la industria com les criptomonedes o les finances descentralitzades.

Màster en Finances

Octubre 2020 - Juny 2021, Barcelona

Un programa de dedicació exclusiva d'un any acadèmic sobre mètodes, eines, tècniques i teoria per al desenvolupament de les funcions requerides en l'activitat financera professional. Curs preparatori per les certificacions internacionals: CEFA, CIIA i EFA.

Postgrau d’Innovació Tecnològica en Finances

Octubre 2020 - Desembre 2020, Barcelona

El sector financer està afrontant una profunda transformació, en bona part motivada per l’impacte de la tecnologia. Aquest programa aborda les principals innovacions en el sector financer que venen de la mà de la tecnologia. Veurem quins nous entrants com les fintech i les bigtechs desafien el sector financer tradicional; quines tecnologies permeten la innovació i diferenciació per part de les entitats financeres i els seus professionals. Repassarem per tant eines tecnològiques com la intel·ligència artificial, el blockchain, Internet of Things i d’altres més emergents, aprofundint en els casos d’ús en el sector financer; la transformació digital que estan duent a terme els bancs i els reptes en quant a innovació i nous models de negoci com els que introdueixen els diferents verticals del fintech, o les noves formes de finançament que les criptomonedes i els STOs estan proposant.

Programa d’Especialista Universitari d’Auditoria Interna Bancària

Gener 2021 - Juny 2021, Barcelona

El programa desenvolupa tots aquells coneixements i tècniques que competeixen als professionals de la direcció d'auditoria interna relacionada amb els riscos financers que l'entitat assumeix i gestiona.

Programa Assessorament Financer i Gestió Patrimonial

Octubre 2020 - Juny 2021, Barcelona

L’homologació europea d’aquest curs el va convertir en el primer d’Espanya en obtenir l’acreditació de l’Associació Europea de Planificació Financera Personal (EFPA), entitat en la qual està integrada EFPA-España, com a programa preparatori per a la certificació professional d’EFPA European Financial AdvisorTM, (EFA).

Postgrau d’Analista Internacional de Mercats Financers

Octubre 2020 - Juny 2021, Barcelona

Els títols CEFA® i CIIA® acrediten la capacitat i coneixements d’analista/gestor i, a més, són acceptats per els països membres de la comunitat financera europea i internacional.

Workshops financers

Juny 2020 - Juliol 2020, Barcelona

IEF Financial Summer School ofereix una varietat d’activitats impartides durant la primera quinzena de juliol. De la mà d’experts professionals tractarem temes de primera actualitat del món econòmic-financer a través de quatre workshops, així com també quatre sessions de financial english. Cada una de les sessions és vàlida per 3h de formació per a la recertificació EIA, EIP, EFA i EFP d' EFPA, i es poden cursar de manera independent.

Junior Summer School

Juliol 2020 - Juliol 2020, Barcelona

IEF Summer School ofereix una varietat d’activitats sobre finances impartides durant la primera setmana de juliol. De la mà d’experts professionals farem una introducció als mercats financers, com també tractarem temes de primera actualitat del món econòmic-financer.

Cursos oberts

Màsters

Màsters

IEF organitza o co-organitza tres màsters orientats a recents graduats.

Postgraus

Postgraus

Programes de postgrau, tant per professionals en exercici del sector financer com per graduats recents.

Cursos d'especialització

Cursos d'especialització

Formació en aspectes especialment rellevants o d’actualitat en el sector.

Seminaris o jornades

Seminaris o jornades

Seminaris, jornades i sessions formatives, tant en format presencial, online en format webinar, streaming o blended.

Formació a mida

Especialització, flexibilitat i col·laboració

Especialització, flexibilitat i col·laboració

L’institut d’Estudis Financers treballa en estreta col·laboració amb les principals entitats financeres desenvolupant solucions estratègiques per als seus reptes de negoci. No només assegurem que oferim una solució flexible, específica i especialment dissenyada per a cada necessitat i client, així com el seguiment i avaluació del programa desenvolupat; sinó també donem suport als nostres clients amb l’organització interna dels programes, i la planificació, si així es necessari. Els programes inclouen una combinació de sessions altament interactives a l’aula, discussions de casos, exercicis pràctics, suport amb el campus virtual, sessions on-line, etc. per motivar els participants i arribar al màxim aprofitament de la formació i complir amb els objectius estratègics del client.

Saber més

Certificacions de qualitat

L’IEF disposa de les certificacions de qualitat ISO 9001 i IQNet; i és l’única entitat espanyola membre d’EBTN (principal Xarxa europea i internacional d’instituts de formació bancària i financera).

ISO 9001:2015
IQ Net