Parlem? Veure servei Anar

Observatori de Divulgació Financera

L’ODF és una plataforma de divulgació i coneixement

Descarrega els objectius estratègics

Observatori de Divulgació Financera

L’ODF és una plataforma de divulgació i coneixement

Descarrega els objectius estratègics

L’ODF és una plataforma de divulgació i coneixement sobre les novetats i les innovacions que es produeixen en la pràctica dels mercats financers i les institucions, i que es donen a conèixer mitjançant la publicació de notes tècniques i documents de treball d’autors professionals, així com a través de dos esdeveniments temàtics a l’any.

Amb la col·laboració de:

Comité editorial

El constitueix un grup de professionals vinculats al món financer i econòmic amb capacitat i dedicació per desenvolupar i supervisar els diversos outputs del projecte. Cadascú és responsable de la coordinació dels articles de la seva àrea de coneixement. El comitè editorial es reuneix periòdicament.

Actualment està format per:

Sergi Martrat
Director d’economia internacional i mercats financers, Banc Sabadell.

Mario Sans
Director general, Integra Capital SCR.

Eva Hernández
Directora de sostenibilitat, IEF

Eloi Noya
Director d’innovació i tecnologia, IEF

Àngel Tello
Secretari Barcelona Centre Financer Europeu (BCFE)

Monica Casado
Project manager Barcelona Centre Financer Europeu (BCFE)

Bas Fransen
Director mercat de capitals de Caixa d’Enginyers

David Murano
Subdirector general i director gestió global del risc de Caixa d’Enginyers

Salvador Torra
Professor de la Universitat de Barcelona, coordinador del comitè editorial ODF

Jordi Martínez
Director d’Educació Financera, IEF

Grup de referees

S’estableixen dos referees per treball, provenen del món acadèmic i/o professional amb rellevància i experiència en cada tema. La seva funció és fer una revisió del treball amb aportacions oportunes per a l’autor.

Col·laboradors

Professionals o acadèmics que col·laboren amb l’ODF-IEF en la redacció de qualsevol tipus d’output. Comptem amb una xarxa de col·laboradors extensa per garantir que la periodicitat de les publicacions sigui la més intensa possible i la temàtica sigui representativa de les inquietuds del públic objectiu.

Monogràfic

Treballs de divulgació i investigació financera que es converteixen en instruments d’aprofundiment sobre el coneixement de temes de rellevància. El comitè assessor de l’ODF és el responsable de la supervisió d’aquests treballs.

La publicació és en format digital, i la freqüència de publicació mínima és d’un per any. A banda de la publicació a la web d’ODF-IEF, el resultat de la recerca es podria vincular a presentacions, monogràfics, cursos, etc.

Documents de treball

Treballs de divulgació i investigació financera vinculats als temes que proposen el comitè editor i/o els mateixos col·laboradors.

La publicació és en format digital amb un màxim de 15 pàgines i la freqüència de publicació mínima és un document per trimestre.

Notes tècniques

Les notes són instruments de comunicació financera versàtils tant en la creació com en els temes abordats. L’autor o els autors expliciten de manera clara les seves opinions, aclariments sobre notes de premsa, i sobre productes, mercats, etc. La idea és oferir una comunicació ràpida de l’ODF cap a la comunitat financera.