Parlem? Veure servei Anar

Els alumnes espanyols per sota de la mitjana de l’OCDEEducació financera

Avui s’han conegut els resultats de la prova PISA de competència financera realitzada el passat 2018. Aquestes proves es realitzen cada 3 anys a joves de 15 anys.

Espanya ha participat en les tres edicions realitzades fins al moment (2012, 2015 i 2018). Els resultats han estat força similars als de 2015, els 4.100 estudiants de 490 centres que representaven als estudiants espanyols, han tret una nota mitjana de 492 punts, una mica inferior a la mitjana de l’OCDE (505 punts) i bastant per sota del millor classificat: Estònia amb 547 punts.

D’aquesta edició podem destacar que, a diferència de l’OCDE, a Espanya gairebé no hi ha diferència significativa en el rendiment d’aquesta competència entre nois i noies. També és destacable que Espanya és el país més equitatiu en competència financera, és a dir, on menys influeix en el resultat la situació socio-econòmica i cultural de l’alumne.

D’altra banda, l’informe també analitza les fonts d’informació financera de l’alumnat, el 94% dels alumnes de l’OCDE i d’Espanya s’informen a través de les famílies, el 50% (OCDE) – 51% (Espanya) a través de la televisió o la ràdio; sorprèn comprovar que el 50% dels alumnes de l’OCDE reben informació financera dels seus professors, en canvi a Espanya aquesta dada es queda en el 42%.

Finalment, cal destacar que el 15% dels alumnes espanyols no arriben al nivell bàsic de rendiment en competència financera, el mateix percentatge que l’OCDE. El 2015 el percentatge era de l’25% tant a Espanya com en el conjunt de l’OCDE.

Font del gràfic: “Pisa 2018. Competencia financiera. Informe español. Versión preliminar. Ministerio de Educación y Formación Profesional”