Parlem? Veure servei Anar

IEF, membre actiu en totes les reunions del projecte europeu SFinLitInformació IEF

La primera reunió de gestió del projecte prèvia a la general Erasmus KA201 SUSTAINABLE FINANCIAL LITERACY es va celebrar el dia 11 de novembre on es van exposar i valorar els diversos aspectes de la proposta del projecte Sustainable Financial Literacy. En aquesta primera reunió va assistir un total de 18 persones entre elles l’ IEF i UNED.

 

 

El Kick off Meeting SFinLit Project celebrat el dia 9 de desembre del 2020 va ser la primera reunió general de gestió del projecte Erasmus KA201 SUSTAINABLE FINANCIAL LITERACY. Hi van participat un total de 27 persones del consorci que participen en aquest projecte entre elles l’IEF i UNED. En aquesta, es va fer una presentació de cada un del conjunt dels 7 socis que formen part del projecte i es van exposar tots els temes rellevants per iniciar el projecte Erasmus KA201 SUSTAINABLE FINANCIAL LITERACY.

 

 

El 14 de gener es va celebrar la  primera reunió online Steering Committee del projecte Erasmus KA201 SUSTAINABLE FINANCIAL LITERACY . Aquest Steering Committe està format per un representat dels 7 socis que formen part d’aquest projecte. En aquesta, es va parlar sobre els punts pendents a realitzar i sobre el Pla final del IO1. En la propera reunió es parlarà sobre l’estat de les activitats programades pel mes de febrer . Entre els membres trobem a l’Imma Miralles qui serà la representat de l’IEF en aquest Committe.