Parlem? Veure servei Anar

IEF ofereix un nou curs preparatori per la certificació internacional CFAActualitat formativa

El títol d’Analista Financer Certificat o CFA (Chartered Financial Analyst) gaudeix del màxim reconeixement a nivell internacional en el camp de les inversions i finances.

Tot i que aquest títol no és obligatori, cada vegada més, les entitats financeres, bancs d’inversió i gestores de fons exigeixen als seus professionals comptar amb l’acreditació CFA, coneguda pels seus alts estàndards professionals i ètics, i que, en els últims anys, està consolidant-se com un dels programes formatius més complets i prestigiosos en el món financer.

És per aquest motiu que afegir l’acreditació CFA a la teva formació suposa un alt grau de reconeixement internacional, i des d’IEF volem ajudar-te a complir els teus reptes professionals oferint un nou curs de preparació al Level 1 de la designació CFA.

A qui va dirigit?

El títol de Chartered Financial Analyst (CFA) és una certificació professional oferta pel CFA Institute i està dirigit a analistes i professionals financers que busquen especialitzar-se en el món de la inversió i dels mercats financers, i més concretament, en la gestió d’inversions, anàlisi financera i la presa de decisions d’inversió. També pot ser de molta utilitat per a professionals dels àmbits de Fusions i Adquisicions, Mercats de Capitals, així com per a analistes borsaris i professionals de l’àrea de tresoreria.

Com obtenir el títol?

Aquesta certificació consta de tres nivells, amb un examen per nivell, i obtenir-la requereix d’un important esforç personal, calculant una mitjana de 300h d’estudi per a cada nivell.

Per a poder accedir als mateixos cal comptar amb un títol universitari o, com a mínim, estar a últim curs. L’examen del nivell 1 és tipus test sobre coneixements bàsics d’eines d’inversió, principis de valoració d’actius i gestió de carteres. Una vegada superat aquest examen, es passa al nivell 2, en el qual es canvia el format, valorant el coneixement a través de diferents casos, sobre els mateixos temes que l’anterior però més especialitzat. Finalment, l’últim examen és el nivell 3, que igual que el previ s’avalua amb casos, sobre la gestió de carteres amb estratègies d’ús de les eines, ‘inputs’, i models de valoració d’actius per a la gestió de renda variable i fixa, i derivats financers.

A més a més de passar els tres exàmens, cal tenir com a mínim quatre anys d’experiència en el terreny financer, tenint la possibilitat de completar-los tant abans com després d’examinar-se. Per a finalitzar, cada estudiant ha de comprometre’s a complir amb el Codi CFA d’Ètica i Normes de Conducta Professional durant la seva carrera professional

Sortides professionals

La superació del Level 1 del CFA Program permet obtenir la certificació Certified Advisor-CAd, emitida per CFA Society Spain y aprovada per la CNMV sota la directiva MIFID II que permet prestar serveis d’assessorament financer.