Parlem? Veure servei Anar

La prima de risc tanca 2020 en mínimsNotícies econòmiques

Les mesures activades pel Banc Central Europeu i, en concret, el programa de compra d’actius enfront de la pandèmia ha beneficiat als països de la perifèria com Itàlia, Espanya i Portugal. En particular, les primes de risc d’aquests membres de la Unió Europea van registrar mínims a la fi del 2020, que s’han mantingut en les primeres sessions de 2021.

La prima de risc espanyola es troba actualment al voltant dels 62 punts bàsics, havent arribat als 154 punts en el mes d’abril passat fruit de l’aturada econòmica motivada pel confinament.

Els inversors han comprat deute espanyol en els últims mesos, fet que ha contribuït al fet que el diferencial entre aquest deute i l’alemanya amb venciment l’any 2030 hagi arribat a caure a mínims del 2010.

Cal ressaltar que el programa de compres enfront de la pandèmia (PEPP), posat en marxa pel BCE amb l’objectiu de garantir el finançament dels països membres, es mantindrà fins a març del 2022. Gran notícia!

Clica aquí per llegir la notícia 

Cinco Días, 4 de gener 2021 – La prima de riesgo española se contrae a mínimos de 12 meses por las maniobras de Lagarde