Parlem? Veure servei Anar
Document de treball

Megatendències i temàtiques en carteres de renta variable

David Cano i Francisco Lomba | 26 de febrer de 2021
Renta variable
Megatendències i temàtiques en carteres de renta variable

Existeixen diversos mètodes per a gestionar carteres de renda variable: fonamental, tècnic, quantitatiu, factor investing, passiva, etc. El que nosaltres utilitzem amb major freqüència és el «global macro», que reuneix dues característiques principals. La primera és que es construeix a partir de l’estructura de l’economia i dels mercats financers mundials. La segona és que la seva composició en un determinat moment es desvia dels pesos neutrals (que se solen correspondre amb la capitalització) en funció de les expectatives de revaloració dels actius. Aquestes es determinen a partir de les ràtios de valoració i de l’evolució prevista dels fonamentals (creixement del PIB, de la inflació, dels beneficis empresarials, dels tipus d’interès, dels tipus de canvi, etc.).