Parlem? Veure servei Anar
Document de Treball

Riscos relacionats amb el clima i mediambientals: una introducció a les expectatives supervisores i al risc

Arturo Fraile Izquierdo | 25 de febrer de 2021
Mercats Financers
Riscos relacionats amb el clima i mediambientals: una introducció a les expectatives supervisores i al risc

Els riscos del canvi climàtic han d’abordar-se amb una perspectiva dual complementària: d’una banda, aquests poden impactar als actius financers, els balanços, els comptes de pèrdues i guanys, i la rendibilitat esperada futura de les companyies. Per una altra, l’activitat quotidiana de les companyies afecta a l’escalfament global, per exemple, a causa de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GHG) i al consum d’energia de fonts no renovables. Aquest enfocament es coneix com a doble materialitat: el primer impacte és la materialitat financera i el segon la no financera (materialitat mediambiental i social).