GIF (Innovació ecològica en la gestió de la indústria de la moda) - IEF Institut d'Estudis Financers

GIF (Innovació ecològica en la gestió de la indústria de la moda)

GIF (Innovació ecològica en la gestió de la indústria de la moda)

Programa Erasmus+

Acció clau: Acció clau 2 - Cooperació entre organitzacions i institucions

Tipus d'acció: KA220 - Desenvolupament de capacitats a l'àmbit de l'educació i la formació professionals (EFP)

Temes: European Green Deal, social inclusion

Inici: Feb. 2022 / Fi: Feb. 2024

Web: www.gifproject.eu

Mail: mgarcia@iefweb.org

GIF – Green Innovation in the Fashion industry management– és un projecte Erasmus+ de la Unió Europea, finançat per l’Agència Nacional Italiana INAPP sota la convocatòria KA220-VET – Cooperation partnerships in vocational education and training. El projecte ha començat el març del 2022 i tindrà una durada de 24 mesos.

El projecte GIF pretén incidir a les PIMES del sector de la moda/tèxtil, rellevants als països pilot i alhora amb una perillosa empremta mediambiental. Com que és un projecte europeu, el GIF serà implementat per 7 socis procedents de 5 països europeus diferents, principalment Itàlia, Grècia, Alemanya, Espanya i Romania.

Coordinador:

Consorci:

Els partenariats que s’han creat adoptaran aplicar a aquest projecte per afrontar, des del punt de vista de l’educació i l’ensenyament superior, els problemes relacionats amb l’augment de les emissions de Co2 a tot el món i, en particular, a Europa de l’Est. El projecte GIF desenvoluparà cursos de formació en línia i un kit de formació per al desenvolupament de nous enfocaments i idees per a un sector tèxtil més “verd”.

El GIF desenvoluparà noves idees i formació per a les parts desitjades, que aprendran a reduir les emissions i la contaminació a través de cursos d’aprenentatge electrònic, millors pràctiques, iniciatives ecològiques innovadores, esdeveniments multiplicadors i intercanvis d’informació i excel·lència al sector específic.
L’Institut d’Estudis Financers és soci del projecte i compartirà amb el consorci la seva experiència en formació continuada especialitzada en finances per proporcionar als estudiants joves per fomentar un consum responsable.

El consorci està format per set socis (a més de l’IEF, Institut d’Estudis Financers); (UNINETTUNO- Universita Telematica Internazionale), com a universitat i organisme internacional; una mitjana empresa i institució educativa (FHM, Fachhochschule des Mittelstands) . D’altra banda, Institucions financeres i bancàries (EFFEBI), una organització d’educació i formació EFP (DIMITRA Education & Consulting); una consultoria que fomenta la investigació, programació, planificació estratègica Europartners S.r.l. i una organització sense ànim de lucre (NCSPC, Centre Nacional per a la Producció i el Consum Sostenibles).

Els objectius del projecte suposaran 2 productes intel·lectuals, que es duran a terme de manera col·laborativa i liderats per un dels socis són els següents:

Resultat del projecte 1: Disseny i desenvolupament del marc de competències El marc de competències del GIF es basarà en les experiències existents, es revisarà i s’integrarà en un conjunt utilitzable de competències, subcompetències i descriptors. El Marc de Competències del GIF es complementarà amb annexos dissenyats per impulsar la replicabilitat, l’adopció i l’aprofitament, i concretament
a) una Guia de l’Usuari (per a educadors, proveïdors de formació i RRHH de les empreses), que va rebre informació pràctica i directrius per implementar el GIF CP als programes d’educació i formació;
b) un conjunt de casos dús, que va rebre informes sobre implementacions reals realitzades durant el projecte GIF.

Resultat del projecte 2: Disseny, desenvolupament i prova del kit de formació El Kit de Formació ajudarà els formadors a contextualitzar i implementar els enfocaments del GIF en els seus cursos. Un informe metodològic Kit de Formació GIF serà l’aplicació pràctica del FC, proposat a un grup pilot de formadors. El kit de formació estarà compost per :
a) continguts de formació per a l’aprenentatge individual (video lliçons, presentacions, fulletons, lectures addicionals, bibliografies i selecció de llocs web rellevants);
b) guies d’activitats de formació, amb exemples de tasques i activitats interactives com a treballs de projectes en col·laboració, classes interactives, programació de cursos i gràfics d’orquestració;
c) metodologies i criteris davaluació per a lobtenció de certificats.

Noticies