Observatori de Divulgació Financera - IEF

Observatori de Divulgació Financera

L’ODF és una plataforma de divulgació i coneixement sobre les novetats i les innovacions que es produeixen en la pràctica dels mercats financers i les institucions, i que es donen a conèixer mitjançant la publicació de notes tècniques i documents de treball d’autors professionals, així com a través de dos esdeveniments temàtics a l’any.

Amb la col·laboració de:

   

Publicacions

Suma't a l'ODF

Subscriu-te a l'Observatori de Divulgació Financera i rep directament al teu correu totes les novetats, publicacions i esdeveniments financers.

Funcionament de l'ODF

Comitè editorial

El constitueix un grup de professionals vinculats al món financer i econòmic amb capacitat i dedicació per desenvolupar i supervisar els diversos outputs del projecte. Cadascú és responsable de la coordinació dels articles de la seva àrea de coneixement. El comitè editorial es reuneix periòdicament.

Actualment està format per:

Sergi Martrat, director d'Economia Internacional i Mercats Financers, Banc Sabadell
Mario Sans, director general, Integra Capital SCR
Eva Hernández, directora de sostenibilitat, IEF
Eloi Noya, director d'innovación i tecnologia, IEF
Àngel Tello, secretari Barcelona Centre Financer Europeu (BCFE)
Monica Casado, project Manager Barcelona Centre Financer Europeu (BCFE)
Bas Fransen, director Mercat de Capitals de Caixa d'Enginyers
David Murano, subdirector general i Director Gestió Global del Risc de Caixa d'Enginyers
Salvador Torra, professor de la Universitat de Barcelona, coordinador del Comitè Editorial ODF
Jordi Martínez, director d'Educació Financera, IEF

Grup de referees

S'estableixen dos referees per treball, provenen del món acadèmic i/o professional amb rellevància i experiència en cada tema. La seva funció és fer una revisió del treball amb aportacions oportunes per a l’autor.

Col·laboradors

Professionals o acadèmics que col·laboren amb l’ODF-IEF en la redacció de qualsevol tipus d’output. Comptem amb una xarxa de col·laboradors extensa per a garantir que la periodicitat de les publicacions sigui la més intensa possible i la temàtica sigui representativa de les inquietuds del públic objectiu.

Monogràfic

Treballs de divulgació i investigació financera que esdevenen instruments d’aprofundiment sobre el coneixement de temes de rellevància. El comitè assessor de l’ODF és el responsable de la supervisió d’aquests treballs.

La publicació és en format digital, i la freqüència de publicació mínima és d'un per any. A banda de la publicació a la web ODF-IEF, el resultat de la investigació es podria vincular a presentacions, monogràfics, cursos, etc.

Documents de treball

Treballs de divulgació i investigació financera vinculats als temes que proposen el comitè editor i/o els mateixos col·laboradors.

La publicació es en format digital amb un màxim de 15 pàgines, i la freqüència de publicació mínima és un document trimestral.

Notes tècniques

Les notes són instruments de comunicació financera versàtil tant en la seva creació com amb els temes que hi són abordats. L’autor o autors hi expliciten de manera clara les seves opinions, aclariments sobre notes de premsa, i sobre productes, mercats, etc. La idea és oferir una comunicació ràpida de l’ODF cap a la comunitat financera.

La publicació es en format digital amb un màxim de 6 pàgines, i la freqüència de publicació vindrà definida en funció de l’actualitat.