Observatori de divulgació financera

L’ODF és una plataforma de divulgació i coneixement sobre les novetats i les innovacions que es produeixen en la pràctica dels mercats financers i les institucions, i que es donen a conèixer mitjançant la publicació de notes tècniques i documents de treball d’autors professionals.

L’ODF organitza dos esdeveniments temàtics a l’any.

Publicacions

Mercat i política monetària
Mercats Financers
Mercats de Capitals
Mercats Financers
Regulació
Assessorament
Mercats Financers
Fintech
Mercats Financers
Fintech
Diferents temes
Regulació Financera
Ètica financera
Fintech
Inversió Socialment Responsable
Banca
Mercats de capitals
Macroeconomia
Finances corporatives
Mercats Financers
Regulació Financiera
Regulació
Mercats de Capitals
Mercats de Capitals, Regulació
Finances corporatives
Altres temes complementaris
Mercats de Capitals
Mercats Financers
Macroeconomia
Macroeconomia
Mercats de Capitals
Regulació
Mercats de Capitals
Mercats Financers
Macroeconomia
Mercats de Capitals
Banca
Commodities
Commodities
Gestió de carteres
Regulació
Educació Financera
Mercats de Capitals
Mercat i política monetària
Commodities
Macroeconomia
Mercats de Capitals
Mercat i política monetària
Derivats
Mercats de Capitals
Macroeconomia
Banca
Derivats
Macroeconomia
Mercats de Capitals
Mercats de Capitals
Macroeconomia
Commodities
Macroeconomia
Regulació
Regulació
Altres temes complementaris
Responsabilitat Social Corporativa (RSC)
Altres temes complementaris
Mercat i política monetària
Derivats
Banca
Commodities
Finances corporatives
Mercats de Capitals
Derivats
Gestió de carteres
Regulació
Regulació
Regulació
Regulació
Mercat i política monetària
Mercat i política monetària

Vols registrar-te a l'ODF?

Registra't a l'ODF per rebre més informació...

Funcionament de l'ODF

Comitè editorial

El constitueix un grup de professionals vinculats al món financer i econòmic amb capacitat i dedicació per desenvolupar i supervisar els diversos outputs del projecte. Cadascú és responsable de la coordinació dels articles de la seva àrea de coneixement. El comitè editorial es reuneix periòdicament.

Actualment està format per:

Àgata Viloca Gras, directora de Marketing, ARQUIA Banca
Sergi Martrat, director d'Economia Internacional i Mercats Financers, Banc Sabadell
Mario Sans, director general, Integra Capital SCR
Luis Torras, advisor, Panda Agriculture & Water Fund
Bas Franzen, Director Mercat de Capitals de Caixa d'Enginyers
David Murano, Subdirector general i Director Gestió Global del Risc de Caixad'Enginyers
Salvador Torra, col·laborador acadèmic, IEF (responsable del nivell operatiu ODF)
Jordi Martínez, director d'Educació Financera, IEF

Grup de referees

S'estableixen dos referees per treball, provenen del món acadèmic i/o professional amb rellevància i experiència en cada tema. La seva funció és fer una revisió del treball amb aportacions oportunes per a l’autor.

Col·laboradors

Professionals o acadèmics que col·laboren amb l’ODF-IEF en la redacció de qualsevol tipus d’output. Comptem amb una xarxa de col·laboradors extensa per a garantir que la periodicitat de les publicacions sigui la més intensa possible i la temàtica sigui representativa de les inquietuds del públic objectiu.

Monogràfic

Treballs de divulgació i investigació financera que esdevenen instruments d’aprofundiment sobre el coneixement de temes de rellevància. El comitè assessor de l’ODF és el responsable de la supervisió d’aquests treballs.

La publicació és en format digital, i la freqüència de publicació mínima és d'un per any. A banda de la publicació a la web ODF-IEF, el resultat de la investigació es podria vincular a presentacions, monogràfics, cursos, etc.

Documents de treball

Treballs de divulgació i investigació financera vinculats als temes que proposen el comitè editor i/o els mateixos col·laboradors.

La publicació es en format digital amb un màxim de 15 pàgines, i la freqüència de publicació mínima és un document trimestral.

Notes tècniques

Les notes són instruments de comunicació financera versàtil tant en la seva creació com amb els temes que hi són abordats. L’autor o autors hi expliciten de manera clara les seves opinions, aclariments sobre notes de premsa, i sobre productes, mercats, etc. La idea és oferir una comunicació ràpida de l’ODF cap a la comunitat financera.

La publicació es en format digital amb un màxim de 6 pàgines, i la freqüència de publicació vindrà definida en funció de l’actualitat.