Parlem? Veure servei Anar

Els drets de vot es dupliquen per als accionistes amb antiguitatNotícies econòmiques

La reforma de la Llei de Societats de Capital entrarà en vigor el pròxim 3 de maig i amb ella els accionistes d’una cotitzada que disposin d’una antiguitat superior als dos anys comptaran amb el doble de drets per acció durant les juntes. Aquesta norma trenca el principi històric de “una acció, un vot” i propícia mantenir la inversió a llarg termini.

A més, el quòrum d’assistència dels socis també serà un aspecte rellevant per a considerar i, a tall d’exemple, quan acudeixin accionistes que ostenten la meitat del nombre d’accions es requerirà d’una majoria del 60% del capital per a prendre decisions.

Cal afegir que els accionistes principals i històrics de les empreses cotitzades reforçaran el seu control i davant les ampliacions de capital disminuirà la por de perdre l’esmentat control. Es promourà que les companyies surtin a borsa.

L’altre gran canvi de la reforma de la Llei de Societats de Capital és la possibilitat de realitzar les juntes d’accionistes al 100% en format digital, no com una mesura en temps de Covid sinó per sempre. La realització de les juntes en línia haurà de ser aprovada per 2/3 parts del capital com a mínim, els assistents podran registrar-se una hora abans i l’acta haurà de ser aixecada per un notari.

I finalment, per a disminuir les pressions curt-terministes, la presentació dels comptes passarà a ser semestral o anual substituint l’obligació trimestral.

Font d’informació: Cinco Días, 13 de abril – Las cotizadas podrán reforzar el control de sus accionistas históricos a partir de mayo